Roti Mediterranean Grill
, 1629 K St NW
Washington, DC
Do So. delicious.